ANUNȚ DE LICITAȚIE PUBLICĂ DESCHISA CU STRIGARE

 

 

Orașul Dărmănești cu sediul în orașul Dărmănești, str. Muncii nr.16, cod poștal 605300, CUI 4352921, tel. 0234356656, fax 0234356546, e-mail primaria@orasuldarmanesti.ro, organizează în data de 11.04.2023 ora 12:00 licitația publică  deschisa cu strigare pentru vanzarea unor bunuri mobile scoase din functiune aflate in patrimoniul privat al Orasului Dărmăneşti, judetul Bacau.

PRETURILE DE PORNIRE A LICITATIEI PUBLICE CU STRIGARE PENTRU VANZAREA AUTOVEHICULELOR RUTIERE SUNT URMATOARELE:

1.AUTOUTILITARA OPEL MOVANO – pretul de 7.960 lei ;

2.AUTOBUZ MERCEDES – BENZ 0345 – pretul de 11.520 lei;

3.AUTOSPECIALA AB BASCULANTA – pretul de 9.400 lei;

  1. AUTOSPECIALA MACARA + CONTAINER – pretul de 5.440 lei;
  2. AUTOVEHICUL SPECIAL VIDANJA – pretul de 7.910 lei;
  3. REMORCA AGRICOLA – pretul de 4.200 lei;

 

  Documentația de atribuire a fost aprobata prin Hotararea Consiliului Local al Orașului Dărmănești nr. 27/10.02.2022 și conține:

  • Informații generale privind locatorul, denumirea, codul fiscal, adresa, numarul de telefon, telefax și/sau adresa de-mail a persoanei de contact etc;
  • Caietul de sarcini;
  • Instrucțiuni privind organizarea și desfășurarea procedurii de licitatie;
  • Instructiuni privind modul de elaborare și prezentare a ofertelor;
  • Informații privind stabilirea ofertei câştigătoare;
  • Instrucțiuni privind modul de utilizare a căilor de atac;

  Modalitățile de intrare în posesia documentației de atribuire:

Se poate obține de la Birou  Achizitii  Publice din cadrul Orasului Darmanesti, strada Muncii, nr. 16, județul Bacau , de luni până joi între orele 08:00 – 16:30, vineri intre orele 08:00-14:00, tel.0234356656.

 Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar:

-30 lei, achitare numerar la Casieria Orasului Darmanesti, srt Muncii, nr 16, judetul Bacau;

Data limită pana la care se pot solicita clarificari este 05.04.2023, ora 12:00.

 Informații privind ofertele:

 Data limită pentru depunerea ofertelor este 10.04.2023, ora 12:00.

 Ofertele se depun la Secretariatul Primăriei Dărmănești din str. Muncii nr.16,oraș Dărmănești, județul Bacău.

 Ofertele se depun intr-un exemplar.

 Deschiderea ofertelor va avea loc in data de 11.04.2023, ora 11.00, iar licitatia publica deschisa  cu strigare ora 12.00, se va desfășura la sediul  Orasului Darmanesti din str. Muncii, nr. 16.

În caz de neadjudecare următoarele termene pentru şedinţele de licitaţie vor fi 18.04.2023, ora 11.00 pentru cea de-a doua licitaţie şi 24.04.2023, ora 11.00, pentru ultima licitaţie.

Soluționarea litigiilor este de competența Judecatoriei Moinești, orasul Moinesti,  Str. Vasile Alecsandri nr. 34, Cod Poştal  : 605400, Telefon: 0234-365662,  Fax: 0234-361028,  jud-moinesti-gref@just.ro. Termenul de contestatie este de 5 zile de la primirea notificarii privind rezultatul licitatiei.

Anuntul de licitatie a fost transmis spre publicare în data de 21.03.2023.


FIȘIERE ATAȘATE


martie 21, 2023