În perioada 01.09.2020 – 11.09.2020, Primăria Orașului Dărmănești  –  Biroul de Asistență Socială, demarează acțiunea de primire a solicitărilor pentru acordarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional, în conformitate cu O.U.G. nr. 133/2020,  privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizați care beneficiază de sprijin educaţional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional acordate din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire a acestora.

Potrivit acestui act normativ, copiii cei mai dezavantajați din învățământul de stat preșcolar (grădiniță), primar și gimnazial beneficiază în anul școlar 2020-2021 de sprijin financiar acordat sub formă de tichet social pe suport electronic, în cuantum de 500 de lei / an școlar.

Aceste tichete sociale emise pe suport electronic vor putea fi utilizate pentru achiziționarea de materiale școlare necesare frecventării școlii, constând în: articole pe papetărie, caiete, stilouri, articole pentru pictură, ghiozdane și alte articole necesare în școli și grădinițe, precum și articole de vestimentație necesare frecventării școlii și grădiniței.

 

Condițiile de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitanții sunt următoarele:
– să aibă domiciliul/reședința pe raza orașului Dărmănești

– venitul lunar net pe membru de familie pentru copiii din învățământul de stat primar și gimnazial realizat în luna iulie 2020 să fie de până la 1.115 lei;

– venitul lunar net pe membru de familie pentru copiii din învățământul de stat preșcolar este de până la 284 lei;

– să facă dovada înscrierii copilului la grădiniță sau școală.

 

Documente necesare:

– acte de identitate ale părinților / reprezentantului legal (în original și copie);

– documente din care rezultă calitatea de reprezentant legal, în original și copie, după caz (hotărâre judecătorească de încredințare, încuviințare a adopției; dispoziția conducătorului Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului / hotărârea instanței de judecată pentru măsura plasamentului, hotărârea judecătorească de instituire a tutelei / dispoziția autorității tutelare, potrivit legii);

– certificatele de naștere ale copiilor (original și copie);

– dovada înscrierii la grădiniță / școală;

– certificat de căsătorie părinți în original și copie (după caz);

– certificat de deces părinte (unde este cazul) în original și copie;

– acte doveditoare privind veniturile realizate de membrii familiei, eliberate de angajator, de organele fiscale sau de alte autorități competente, mandate poștale de plată, extrase de cont, decizii ori dispoziții de stabilire a drepturilor (după caz);

– hotărârea judecătorească prin care soțul / soția este arestat / arestată preventiv pentru o perioadă mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate și nu participă la întreținerea copiilor și, după caz, alte acte doveditoare privind componența familiei (după caz).


FIȘIERE ATAȘATE