Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 ( PNDR) – program prin care se acordă fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană şi Guvernul României pentru dezvoltarea economico – socială a spaţiului rural din România.

Investitorii au noi oportunităţi financiare pentru proiecte de investiţii  în dezvoltarea agriculturii şi a zonei rurale.

Fermierii, societăţile private şi autorităţile publice locale au la dispoziţie aproximativ 8 miliarde de euro, fonduri europene nerambursabile pentru investiţii la standarde europene, eficiente şi rentabile.

PRINCIPALELE PRIORITĂȚI DE DEZVOLTARE RURALĂ PENTRU PERIOADA DE PROGRAMARE 2014‐2020
Modernizarea și creșterea viabilității exploatațiilor agricole prin consolidarea acestora, deschiderea către piață și procesare a produselor agricole;
Încurajarea întineririi generațiilor de agricultori prin sprijinirea instalării tinerilor fermieri;
Dezvoltarea infrastructurii rurale de bază ca precondiție pentru atragerea investițiilor în zonele rurale şi crearea de noi locuri de muncă și implicit la dezvoltarea spațiului rural.
Încurajarea diversificării economiei rurale prin promovarea creării și dezvoltării IMM-urilor în sectoarele nonagricole din mediul rural;
Promovarea sectorului pomicol, ca sector cu nevoi specifice, prin intermediul unui subprogram dedicate;
Încurajarea dezvoltării locale plasate în responsabilitatea comunității prin intermediul abordării LEADER. Competența transversală a LEADER îmbunătățește competitivitatea, calitatea vieții și diversificarea economiei rurale, precum și combaterea sărăciei și excluderii sociale.
Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale ( AFIR) este instituţia care asigură implementarea tehnică şi financiară a PNDR 2014 – 2020.
Măsurile din PNDR 2014 – 2020 prin care AFIR acordă finanțare nerambursabilă:
Măsura 4  – Investiţii în active fizice
SubMăsura 4.1 – Investiții in exploataţii agricole
SubMăsura 4.1a – Investiţii în exploataţiile pomicole
SubMăsura 4.2 – Investiţii pentru procesarea/ marketingul produselor agricole
SubMăsura 4.2a – Investiţii în procesarea/ marketingul produselor din sectorul pomicol
SubMăsura 4.3 – Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice
Măsura 6 – Dezvoltarea exploataţiilor şi a întreprinderilor
SubMăsura 6.1 – Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri
SubMăsura 6.2 – Sprijin pentru înființarea de activităţi neagricole în zone rurale
SubMăsura 6.3 – Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici
SubMăsura 6.4 – Investiţii în crearea şi dezvoltarea de activităţi neagricole
SubMăsura 6.5 – Schema pentru micii fermieri
Măsura 7- Servicii de bază şi reînnoirea satelor în zonele rurale
SubMăsura 7.2 – Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică
SubMăsura 7.6 – Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural
Măsura 8 – Investiții în dezvoltarea zonelor forestiere și ameliorarea viabilității pădurilor
SubMăsura 8.1 – Împădurirea și crearea de suprafețe împădurite
Măsura 9 – Sprijin pentru înființarea grupurilor de producători în sectorul agricol
SubMăsura 9.1 –  Înfiinţarea grupurilor de producători în sectorul agricol
SubMăsura 9.1a –  Înfiinţarea grupurilor de producători în sectorul pomicol
             Măsura 16 – Sprijin pentru cooperare agricolă și pomicolă
SubMăsura 16.4 și 16.4a – Sprijin acordat pentru cooperare orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare în sectoarele agricol și pomicol 
Măsurile din PNDR 2014-2022 de dezvoltare rurală adresate utilizatorilor de terenuri agricole care facilitează acordarea unor plăți anuale, pe ha suprafață agricolă penru compensarea totală sau parțială a costurilor suplimentare și a pierderilor de venit suportate de fermieri:
Măsura 10 – Agro-mediu și climă
Măsura 11 – Agricultură ecologică
Măsura 13 – Plăți pentru zona care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice

Sursa: www.apdrp.ro, www.madr.ro