ANUNŢ ACHIZIŢIE DIRECTĂ – Servicii elaborare Strategie de Dezvoltare Locală Durabilă a Oraşului

CAIET DE SARCINI – Servicii elaborare Strategie de Dezvoltare Locală Durabilă a Oraşului