Anunţ concurs – angajare consilier achiziţii publice, clasa I, grad profesional asistent

Fişa postului consilier achiziţii publice, clasa I, grad profesional asistent