Anunț de participare la selecția publică de proiecte cu finanțare nerambursabilă pentru activități nonprofit de interes local, conform L350/2005