Informații generale privind autoritatea contractantă. în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:

 

Orașul Dărmănești, cu sediul în Orașul Dărmănești, strada Muncii, nr. 16, judeţul Bacău, telefon 0234356656, fax 0234356546, e-mail: primaria@orasuldarmanesti.ro, cod fiscal 4352921.

Reglementări legale privind acordarea de finanţare nerambursabilă:

În baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare și H.C.L. orasul Darmanesti nr. 09/30.01.2023  privind aprobarea bugetului pe anul 2023.

Perioada de finanţare: anul 2023.

Suma totală alocată de la bugetul local este de 310.000 lei si se aloca astfel:

Sport : 150.000 lei,

 Educație civică, social și protecția mediului : 10.000 lei

Cultura: 150.000 lei

Criteriile de acordare a finanţărilor nerambursabile sunt cele prezentate în Regulamentul privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activitățile nonprofit de interes local.

Documentația de solicitare a finanțării nerambursabile se poate descărca de pe site-ul autorității contractante sau se poate procura de la sediul Registratura Orașului Dărmănești, Strada Muncii, Nr.16, Județul Bacău: www.orasuldarmanesti.ro.

Data limită pentru depunerea propunerilor de proiecte: 03.05.2023, ora 16.00, locul: Registratura Orașului Dărmănești, strada Muncii, nr. 16, județul Bacău.

 

Perioada la care se desfășoară selecția de proiecte, verificarea eligibilității, a îndeplinirii criterilor referitoare la capacitatea tehnică și financiară și evaluarea propunerilor de proiecte este: 04.05.2023 – 08.05.2023.

 

Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:

Orașul Dărmănești, cu sediul în Orașul Dărmănești, strada Muncii, nr. 16, judeţul Bacău, telefon 0234356656, fax 0234356546, e-mail: primaria@orasuldarmanesti.ro, cod fiscal 4352921.

În baza legii 350 / 2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, aprobată cu modificările şi completări ulterioare, face cunoscute domeniile pentru care acordă finanţări nerambursabile pentru anul în execuţie financiară 2023.

Domeniile pentru care acordă finanţări nerambursabile, conform bugetului Orașului Dărmănești  pe anul 2023, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Orașului Dărmănești nr. 27/28.02.2023, în suma totală de 310.000 lei, sunt: 150.000 lei pentru sport, cultura 150.000, educatie civica, social si protectia mediului  10.000 lei.