Informații generale privind autoritatea contractantă. în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:

Orașul Dărmănești, cu sediul în Orașul Dărmănești, strada Muncii, nr. 16, judeţul Bacău, telefon 0234356656, fax 0234356546, e-mail: primaria@orasuldarmanesti.ro, cod fiscal 4352921.

Reglementări legale privind acordarea de finanţare nerambursabilă:

În baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare și H.C.L. Orasul Darmanesti nr. 58/29.03.2024 privind aprobarea bugetului pe anul 2024.

Perioada de finanţare: anul 2024.

Suma totală alocată de la bugetul local este de 400.000,00 lei si se aloca astfel:

  • Domeniul Sport: 190.000,00 lei;
  • Domeniul Educație civică, social și protecția mediului: 10.000,00 lei;
  • Domeniul Cultură: 200.000,00 lei.

Criteriile de acordare a finanţărilor nerambursabile sunt cele prezentate în Regulamentul privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activitățile nonprofit de interes local.

Documentația de solicitare a finanțării nerambursabile se poate descărca de pe site-ul autorității contractante: www.orasuldarmanesti.ro sau se poate procura de la sediul Registratura Orașului Dărmănești, Dărmănești, Strada Muncii, Nr. 16, județul Bacău.

Data limită pentru depunerea propunerilor de proiecte: 24.05.2024, ora 12.00, locul: Registratura Orașului Dărmănești, Dărmănești, strada Muncii, nr. 16, județul Bacău.

Perioada la care se desfășoară selecția de proiecte, verificarea eligibilității, a îndeplinirii criterilor referitoare la capacitatea tehnică și financiară și evaluarea propunerilor de proiecte este: 27.05.2024 – 31.05.2024.