ANUNȚ ETAPĂ DE ÎNCADRARE

 

U.A.T ORAȘUL DĂRMĂNEȘTI titular al proiectului ,, Extinderea sistemelor de canalizare pe strada Plopului, strada Izvorului și strada Plopu din orașul Dărmănești, județul Bacău”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Bacău, ca nu este necesara evaluarea impactului asupra mediului si nici evaluare adecvata.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bacău din Str. Oituz, nr.23, Cod 600266 în zilele de luni până joi, între orele 8 – 16 şi vineri între orele 8 – 14, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbc.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Bacau”


FIȘIERE ATAȘATE