Anunţ privind organizarea licitaţiei publice

             Organizatorul licitatiei:  ORAŞUL DĂRMĂNEŞTI, cu sediul in orașul Dărmănești,  str. Muncii nr.16, Judeţul Bacău, telefon 0234356656 , e-mail: primaria@orasuldarmanesti.ro, organizeaza în data de 15.05.2024 ora 12:00 licitața publică  pentru concesionarea a 2 loturi de teren situat in intravilanul orașului Dărmănești, aflate în proprietatea privata a Orașului Dărmănești:

Lot 1 – 1.337 mp, situat în intravilanul orașului Dărmănești, str. Valea Uzului, FN, având nr. cadastral 67930;

Lot 2 – 1205 mp, situat în intravilanul orașului Dărmănești, str. Valea Uzului, FN, având  nr. cadastral 67933;

TOTAL SUPRAFATA = 2.542  mp

Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar:

-25 lei/exemplar ce se achita in numerar la caseria orașului Dărmănești

Data limită pana la care se pot solicita clarificari este 07.05.2024, ora 16:00.

Data limita depunere oferte : 15.05.2024,  ora 10.00.

Data, locul si ora deschiderii ofertelor: 15.05.2024, Sala de şedinte orasul Dărmăneşti, ora 12.00

Informatii suplimentare se pot obtine de la sediul institutiei, pagina oficiala www.orasuldarmanesti.ro, sau nr. de telefon 0234356656.