Anunț pentru achiziție directa în vederea atribuirii contractului de prestări servicii de întreținere a iluminatului public