Anunț pentru achiziție directă în vederea atribuirii contractului de servicii de pază a fondului forestier și servicii de silvicultură conexe