În zilele de 26 şi 27 septembrie 2020, serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor vor soluţiona, cu prioritate, cererile de eliberarea actelor de identitate pentru motivele prevazute in OUG 97/2005 (pierdere, furt, distrugere, deteriorare şi anularea actului de identitate).

Actele de identitate emise de autorităţile publice care au expirat, începând cu data de 01.03.2020, îşi menţin valabilitatea pe toată durata stării de urgenţă/alertă precum şi pentru o perioada de 90 de zile de la încetarea acestei stări. În situaţia în care sunt cetăţeni care solicită eliberarea actului de identitate ca urmare a expirării termenului de valabilitate de la data de 01.03.2020 şi până la data depunerii cererilor, pe motiv că nu i s-a permis exercitarea dreptului de vot în baza documentului de identitate respectiv, cererilor vor fi primite şi soluţionate în conformitate cu prevederile legale pe linie de evidenţă a persoanelor, cu informarea preşedintelui comisiei  pentru a evita respingerea şi altor persoane.

Program de lucru:

  • sâmbătă 26.09.2020   –   08:00-16:00
  • duminică 27.09.2020   –    07:00-21:00

 

Şef serviciu

S.P.C.L.E.P. Oraş Dărmăneşti,

Vieru Lorica