ANUNȚ PUBLIC

           Subscrisa U.A.T. Orașul Dărmăneşti, judeţul Bacau, CIF 4352921, reprezentata prin ing. Toma CONSTANTIN, în calitate de PRIMAR, anunță publicul despre emiterea autorizației de construire nr. 20 din 23.04.2024, pentru autorizarea lucrărilor pentru „PROIECT TIP – CONSTRUIRE CREȘĂ MEDIE, STR. VICTORIEI, ORAȘUL DĂRMĂNEȘTI, JUD. BACĂU”.

Obiectivul de investitii este finanțat prin COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII – C.N.I.S.A.


FIȘIERE ATAȘATE