Nr .10645/ 15.06.2021

 Anunţ,
privind organizarea licitației de vânzare masă lemnoasă pe picior

                 Organizatorul licitației: U.A.T. ORAŞUL DĂRMĂNEŞTI, cu sediul in str. Muncii nr.16, orașul  Dărmăneşti, Judeţul Bacău, telefon 0234356656, fax 0234356546, e-mail: primaria@orasuldarmanesti.ro.
Data, locul și ora desfășurării licitației: 30.06.2021, Sala de ședinte U.A.T. Dărmăneşti, ora 11.00.
                 Tipul licitației: licitație cu strigare

Licitația este organizată și se va desfășura conform prevederilor Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului 715/2017, cu modificările și completările ulterioare.
Data și ora organizării preselecției: 24.06.2021, începând cu ora 10.00.
                 Data și ora-limită până la care poate fi depusă documentația pentru preselecție și înscrierea la  licitație: 23.06.2021, ora 14.00.
                 Lista partizilor care se licitează, prețul de pornire a licitației pentru fiecare partidă sunt afișate la sediul organizatorului, pe site-ul  www.produselepadurii.ro., ziar  Deșteptarea Bacău.

Lista partizilor scoasă la licitaţie:

Caietul de sarcini poate fi achiziționat de la secretariatul Primăriei începând cu data de 16.06.2021.Pasul de licitație va fi 5% din prețul de pornire la licitație fără TVA. Taxa de participare este de 100 lei.

Pentru informații și date suplimentare vă puteți adresa organizatorului licitației: U.A.T. Dărmăneşti, e-mail: primaria@orasuldarmanesti.ro.;telefon 0234.356.656, fax 0234.356.546.

Nr.

Crt.

Part.nr.

APV

U.A Suprafața

(ha)

Nr. Arb Volum brut

(mc)

Produs Preț de pornire
licitație fără TVA
(lei/mc)
Distanța
(m)
Locația
1 APV 748 2D 1.8 345 139 Produse secundare 150 >1500 Tiganca
2 APV 756 3B 10,50 1930 386 Produse secundare 150 1001-1500 Tiganca
3 APV 757 27B 20,3 4        6 Produse accidentale 125 <250 Plopu
4 APV 762 3A 29.9 2926 1047 Produse secundare 150 1001-1500 Tiganca
5 APV 797 34A 2,5 341 172 Taieri progresive 280 1001-1500 Panca
6 APV 802 35D 2,6 134 117 Taieri progresive 280 1001-1500 Panca
7 APV 808 34C 3.8 148 186 Taieri progresive 280 1001-1500 Panca
8 APV 811 17A 15,4 27 21 Igenizare 100 >1500 Salatruc
9 APV 812 17B 15,5 34 19 Igenizare 100 >1500 Salatruc

 

Organizator,
U.A.T. ORAŞUL DĂRMĂNEŞTI
PRIMAR,
Ing. TOMA CONSTANTIN