Nr .12023/ 06.07.2021

 

 Anunţ,

       privind organizarea licitaţiei de vânzare masă lemnoasă pe picior

Organizatorul licitatiei: U.A.T. ORAŞUL DĂRMĂNEŞTI, cu sediul in str. Muncii nr.16, oraşul  Dărmăneşti, Judeţul Bacău, telefon 0234356656, fax 0234356546, e-mail: primaria@orasuldarmanesti.ro.

Data, locul si ora desfăsurării licitaţiei: 21.07.2021, Sala de şedinte U.A.T. Dărmăneşti, ora 11.00.

Tipul licitaţiei: licitatie cu strigare

Licitaţia este organizată si se va desfăşura conform prevederilor Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărarea Guvernului 715/2017, cu modificările si completările ulterioare.

Data şi ora-limita până la care poate fi depusă documentaţia pentru preselecţie şi inscrierea la  licitaţie: 13.07.2021, ora 15.00.

Data şi ora organizării preselecţiei: 14.07.2021, incepând cu ora 10.00.

Lista partizilor care se liciteaza, pretul de pornire a licitatiei pentru fiecare partida sunt afisate la sediul organizatorului, pe site-ul  www.produselepadurii.ro., ziar  Desteptarea Bacau.

Lista partizilor scoasă la licitaţie:

 

Nr. Part.nr. U.A Suprafata Nr. Arb Volum brut Produs Pret de pornire Distanta Locatia
Crt APV (ha) (mc) licitatie fara TVA (m)
(lei/mc)
1 APV 748 2D 1.8 345 139 Produse secundare 150 >1500 Tiganca
2 APV 756 3B 10,50 1930 386 Produse secundare 150 1001-1500 Tiganca
3 APV 757 27B 20,3 4        6 Produse accidentale 125 <250 Plopu
4 APV 762 3A 29.9 2926 1047 Produse secundare 150 1001-1500 Tiganca
TOTAL 1578

 

Pasul de licitatie va fi 5% din pretul de pornire la licitatie fara TVA. Taxa de participare este de 100 lei.

Caietul de sarcini poate fi achizitionat de la secretariatul Primariei incepand cu data de 08.07.2021.

Pentru informaţii şi date suplimentare vă puteţi adresa organizatorului licitaţiei: U.A.T. Dărmăneşti,

e-mail : primaria@orasuldarmanesti.ro.;telefon 0234356656, fax 0234356546.

 

 

Organizator,

U.A.T. ORAŞUL DĂRMĂNEŞTI

PRIMAR,

Ing. TOMA CONSTANTIN