1

Anunț, privind organizarea licitației publice deschise pentru închirierea a trei loturi aflate în proprietatea publică a orașului Dărmănești


Publicat la: 5 iulie 2021

ANUNT DE LICITAȚIE PUBLICĂ DESCHISA PENTRU ÎNCHIRIEREA A TREI LOTURI
Adresă Link: https://orasuldarmanesti.ro/anunt-privind-organizarea-licitatiei-publice-deschise-pentru-inchirierea-a-trei-loturi-aflate-in-proprietatea-publica-a-orasului-darmanesti/