Aducem  la  cunoștință  publicului  interesat  publicarea  PROIECTULUI  DE HOTĂRÂRE  privind  stabilirea  nivelului  impozitelor și  taxelor  locale la  nivelul  Orașului Dărmănești,  pentru  anul  2021  și  a Anexei  1,  Tabloul  cuprinzând  valorile  impozabile, impozitele și  taxele locale, alte taxe asimilate acestora, aplicabile în anul fiscal  2021.

Cei   interesați   pot   trimite   în   scris   propuneri,   sugestii,   opinii   cu   valoare  de recomandare la adresa primăriei: str. Muncii, nr. 16 sau pe e-mail primaria@orasuldarmanesti.ro

 

Anunt publicare proiect hotarare Impozite si Taxe

Raport de specialitate

PROIECT privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2021

Anexa 1 la PROIECT DE HOTARARE IMPOZITE SI TAXE 2021