1

Anunţ privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al Orasului Darmanesti, pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania


Publicat la: 17 mai 2024

 

Anunţ privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al Orasului Darmanesti, pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania

 

Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: 

UAT Orașul Dărmănești, cu sediul în Orașul Dărmănești, strada Muncii, nr. 16, judeţul Bacău, telefon 0234356656, fax 0234356546, e-mail: primaria@orasuldarmanesti.ro, cod fiscal 4352921.

  1. Reglementări legale:

*O. G. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România;

*LEGEA nr. 125 din 18 martie 2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România;

*H.G. 1470/2002  privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor OG nr. 82/2001 cu modificările si completările ulterioare;

*H.C.L. nr.  29/10.02.2022   pentru aprobarea Ghidului Solicitantului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local, pentru unitatile de cult de pe raza Orasului Darmanesti care apartin cultelo religioase recunoscute din Romania.

*H.C.L 22/09.02.2024 privind aprobarea Bugetului local de venituri si cheltuieli al Orașului Dărmănești, județul Bacău pentru anul 2024.

H.C.L. 76/2024, privind aprobarea ,,Programului de acordare a sprijinului financiar unitatilor de cult din Orasul Darmanesti apartinand cultelor religioase recunoscute” pentru anul 2024

  1. Solicitanții pot fi: unităţi aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, precum şi unităţile şi instituţiile de învăţământ teologic autorizate şi acreditate potrivit legii, aflate în subordinea acestora şi neintegrate în învăţământul de stat.
  2. Procedura aplicată: sprijin financiar acordat din bugetul Orasului Dărmănești pe bază de contract de finanțare semnat între finanțator și beneficiar, în urma aplicării procedurii de selecție proiecte și a declarării proiectelor câștigătoare.

Sprijinul financiar se poate acorda pentru completarea fondurilor proprii ale unităților de cult si este destinat exclusiv achizitiei de materiale, materiale de construcții si echipamente pentru următoarele categorii de activitati  asa cum sunt ele precizate in art. 4(2) din HG 1470/2002.

  1. Valoare alocata: Culte religioase: 210.000,00 lei.
  2. . Documentația se poate obține de la sediul UAT Orașul Dărmănești sau de pe pagina de internet www.orasuldarmanesti.ro
  3. Locul și data limită de depunere a propunerilor de proiecte: Registratura Primăriei Orașului Dărmănești, strada Muncii, nr. 16, județul Bacău, până la data de 31.05.2024, ora 12.00.
  4. Perioada de selecție și evaluare a proiectelor: 03 -07.06.2024. Documentația se poate obține de la sediul UAT Orașul Dărmănești sau de pe pagina de internet www.orasuldarmanesti.ro


FIȘIERE ATAȘATE


Anunt sprijin financiar culte religioase

Adresă Link: https://orasuldarmanesti.ro/anunt-privind-stabilirea-unor-forme-de-sprijin-financiar-de-la-bugetul-local-al-orasului-darmanesti-pentru-unitatile-de-cult-apartinand-cultelor-religioase-recunoscute-din-romania-2/