ANUNȚ PUBLIC

 

 

      UAT  DĂRMĂNEȘTI, titular al proiectului ,,Inființare parc fotovoltaic în orașul Dărmănești, județul Bacău”, propus a fi amplasat in orasul Darmanesti, zona Plopu-Vermesti, judetul Bacau, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Bacau, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

     Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Bacau, din str. Oituz nr. 23, in zilele de luni pana joi, intre orele 8-16.30 si vineri intre orele 8-14, precum si la urmatoarea adresa de interne: www.apmbc.anpm.ro.

     Publicul intereast poate inainta comentarii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Bacau.