1

ANUNŢ PUBLIC


Publicat la: 8 ianuarie 2024

 

ANUNŢ PUBLIC

 

,,U.A.T. ORAŞUL  DĂRMĂNEŞTI, titular al proiectului ,, Extindere reţea inteligentă de distribuţie gaze naturale în oraşul Dărmăneşti – satele Lapoş şi Sălătruc, judeţul Bacau “, propus a fi realizat în oraşul Dărmăneşti, satele Lapoş şi Sălătruc, judeţul Bacău, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de  încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Bacău, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului:

nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului şi nici evaluarea adecvată.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protecţia Mediului Bacău din str. Oituz, nr. 23, în zilele de luni pană joi, între orele 08:00  – 16:30 şi vineri între orele 08:00 – 14:00, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbc.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bacău”FIȘIERE ATAȘATE


anunt FINAL gaze lapos salatruc Desteptarea_001

Adresă Link: https://orasuldarmanesti.ro/anunt-public-4/