ANUNT PUBLIC

         Orașul Dărmănești, având sediul în Dărmănești, Str. Muncii, Nr. 16, județul Bacău, în calitate de titular al proiectului ,, Inființarea centrelor de colectare prin aport voluntar în Orașul Dărmănești ’’ propus a fi amplasat în   orașul Dărmănești, str. Calea Trotușului, nr. f.n., județul Bacău,  anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Bacău, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, că nu necesită evaluarea impactului asupra mediului.

Proiectul deciziei de încadrare si motivele care o fundamentează  poate fi consultat la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Bacău, cu sediul în Str. Oituz, Nr. 23, localitatea Bacău, Județul Bacău de luni pana joi intre orele 800 – 1600  si vineri intre orele 800 – 1400  precum si la următoarea adresa de internet www.apmbc.anpm.ro .

Observații/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Bacău, str. Oituz nr. 23, in termen de 1 zile de la data publicării anunțului- respectiv pana la data de 03.02.2024.

UAT ORASUL DARMANESTI

PRIMAR

Ing. TOMA CONSTANTIN


FIȘIERE ATAȘATE