ANUNT PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

 

~SC  CRAB SA SRL,  titular al proiectului ,, Lucrari pentru punerea in siguranta a conductei de  aductiune   apa  bruta,   tronson   Valea   Uzului-Grigoreni,   judetului  Bacau”,   anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare  de catre APM Bacau:  ca este necesar   evaluarea   impactului  asupra   mediului si  necesita   evaluarea   adecvata,   in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si de evaluare adecvata. Proiectul deciziei de  incadrare  si motivele care  o fundamenteaza  pot  fi consultate  la sediul autoritatii competente  pentru  protectia mediului Bacau,  din Bacau,  str.  Oituz,  nr.23,  in zilele de luni-joi,  intre orele 8.0016.30 si vineri,  intre orele 8.0014.00 precum si la urmatoarea adresa de internet:  http://apmbc.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii la proiectul deciziei de incadrare  in termen  de 10  zile  de la data publicarii  anuntului pe pagina  de internet  a Agentiei  pentru  Protectia Mediului Bacau,,

 

 


FIȘIERE ATAȘATE