ANUNŢ PUBLIC

     Oraşul Dărmăneşti, titular al Planului Urbanistic General anunţă publicul, asupra elaborarii primei versiuni a P.U.G. şi iniţierii procedurii de realizare a evaluarii de mediu, în vederea obţinerii avizului de mediu.
Informaţii privind Planul Urbanistic General pot fi consultate la sediul A.P.M. Bacău, strada Oituz nr. 23, în zilele de luni-joi între orele 8-16 şi vineri intre orele 8-14.
Comentariile şi observaţiile publicului se vor transmite în scris Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bacău, strada Oituz nr. 23, până la data de 05.05.2021.

PRIMAR,
Ing. Toma CONSTANTIN