Anunt  Public

 

 

Orașul Dărmănești, având sediul în Dărmănești, Str. Muncii, Nr. 16, județul Bacău, in calitate de titular anunţă publicul interesat de elaborarea primei versiuni a planului si programului ,, Planul de mobilitate urbană durabilă 2023-2030 pentru Orașul Dărmănești ’’ si initierea procedurii evaluarii de mediu pentru acest plan.

Prima versiune a planului poate fi consultata la sediul APM Bacau, cu sediul în Str. Oituz, Nr. 23, localitatea Bacău, Județul Bacău de luni pana joi intre orele 800 – 1600  si vineri intre orele 800 – 1400.

Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Bacau, str. Oituz nr. 23, in termen de 18 zile de la data publicarii anuntului- respectiv pana la data de 02.02.2024.

 

 

UAT Orasul Dărmănesti

PRIMAR

ing. TOMA CONSTANTIN


FIȘIERE ATAȘATE