1

ANUNT – REÎNNOIRE CONTRACTE DE ÎNCHIRIERE A LOCUINȚELOR ANL din oraşul Dărmăneşti, judeţul Bacău.


Publicat la: 28 septembrie 2022

În perioada 30  septembrie  2022 – 10 octombrie 2022 se  deschide sesiunea  de depunere a dosarelor pentru  reînnoirea contractele de închiriere a locuinţelor ANL din oraşul Dărmăneşti, judeţul Bacău.

Astfel, persoanele interesate sunt asteptate la registratura sediului primăriei orașului Dărmănești cu dosarele complete, cu documentele enumerate mai jos pentru a fi înaintate Comisiei sociale de analiză și soluționare a cererilor de atribuire a locuințelor în vederea stabilirii listei de priorități pentru anul 2022-2023.

Documente necesare:

 • Cerere tip (sediul primăriei);
 • Dosar de plastic cu sină;
 • Declarație notarială a titularului de cerere(soț/soție și a celorlalți membri majori ai familiei acestuia), conform anexa nr.2;
 • Actele de identitate, conform anexa nr.2;
 • Certificat fiscal, conform anexa nr.2;
 • Dovada calității solicitantului privind adresa unde figurează cu domiciliul stabil, conform anexa nr.2;
 • Dovada studiilor absolvite de solicitant(ă) pe baza ultimei diplome obținute, conform anexa nr.2;
 • Adeverință de la asociația de locatari/proprietari – plata la zi a cheltuielilor de întreținere, conform anexa nr.2;
 • Dovada stării de sănătate, conform anexa nr.2;
 • Solicitantul începând cu vârstă de 18 ani provenit din centrul de ocrotire socială, conform anexa nr.2;
 • Dovada locului de muncă precum și a veniturilor obținute de către membrii familiei(soț și soție) titularului cererii de locuință, conform anexa nr.2;
 • Persoanele care lucrează în cadrul MAPN/MAI, medicii și profesorii vor face dovada dacă dețin sau nu locuință de serviciu, conform anexa nr.2;
 • Opis cu toate documentele anexate la dosar, numerotate în ordinea lor (tipul documentului, numărul și data înregistrării) precum și datele de identificare: numele, prenumele, adresa și numărul de telefon al solicitantului.

Solicitările care nu se încadrează în termenul stabilit mai sus(pînă pe data de 10.10.2022) nu vor intra în analiza Comisiei sociale de analiză și soluționare a cererilor de atribuire a locuințelor.

Cu deosebită considerație,

Primar,

Ing. Toma ConstantinFIȘIERE ATAȘATE


anunt
anexa nr. 1
Anexa nr. 2
cerere ANL word

Adresă Link: https://orasuldarmanesti.ro/anunt-se-deschide-sesiunea-de-depunere-a-dosarelor-pentru-reinnoirea-contractele-de-inchiriere-a-locuintelor-anl-din-orasul-darmanesti-judetul-bacau/