Venitul Minim de Incluziune

Ce este venitul minim de incluziune (VMI)?

Un beneficiu de asistență socială care combină ajutoarele sociale existente.

Sprijin pentru incluziune

Are ca scop prevenirea și combaterea sărăciei și a riscului de excluziune socială și înlocuiește ajutorul social acordat anterior pentru asigurarea venitului minim garantat (VMG).

Sprijin pentru familiile cu copii

Se acordă familiilor cu copii aflați în întreținere cu vârsta de până la 18 ani și are ca scop prevenirea sărăciei și încurajarea participării copiilor la educație, înlocuind alocația pentru susținerea familiei (ASF).

Cine poate solicita VMI?

VMI poate fi solicitat atât de persoanele singure, cât și de familiile care îndeplinesc condițiile de acordare* potrivit legii.
*Solicitanții VMI trebuie să îndeplinească condițiile generale și specifice (pentru ajutorul de incluziune și, respectiv, pentru ajutorul pentru familia cu copii) prevăzute de lege pentru fiecare componentă a VMI.

Avantajele VMI

 1. Beneficiile VMI (ajutor de incluziune și/sau ajutor pentru familia cu copii) se acordă sub formă de plată unică lunară.
  2. Solicitanții de VMI sunt asigurați în sistemul de sănătate.
  3. Solicitanților de VMI li se asigură locuința împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și inundațiilor.
  4. Dacă sunteți solicitant de VMI aveți acces automat la serviciile sociale disponibile, în funcție de nevoile identificate, în vederea depășirii situațiilor de dificultate.
  5. Ca solicitant de VMI intrați în categoria consumatorilor vulnerabili și veți primi ajutoare pentru încălzirea locuinței și de alte măsuri destinate consumatorului vulnerabil.
  6. VMI promovează munca – ca solicitant de VMI sunteți sprijiniți prin stimulente financiare inclusiv în situația în care veți obține venituri prin muncă și veți beneficia de măsuri care să sprijine accesul la locuri de muncă.
  7. Programul încurajează participarea copiilor din familiile vulnerabile la educație, pentru un viitor mai bun.

Înregistrarea solicitanților

Toți beneficiarii actuali de VMG și ASF trebuie să se înregistreze în sistem începând cu data de 1 noiembrie și până la 31 decembrie 2023. Aceasta este o măsură esențială pentru a nu pierde dreptul la VMI odată cu aplicarea legii de la 1 ianuarie 2024.

Documentele necesare pentru solicitarea VMI

» Formular standard de cerere pentru acordare VMI
» Declaraţie pe propria răspundere
» Actul de identitate al solicitantului și al membrilor familiei
» Adeverințe de venit pentru toate sursele de venit ale familiei
» Certificat de naștere pentru fiecare copil
» Certificatul de deces pentru oricare membru decedat al familiei
» Dovada școlarizării pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 3 și 16 ani
» Angajamentul de plată (pentru situațiile în care se pot constata
drepturi acordate necuvenit)
» Alte documente specifice situației beneficiarului
Dosarele pentru solicitarea VMI pot fi trimise prin email sau pot fi depuse fizic (la sediul primăriei).

Contact

Pentru mai multe informații şi sprijin pentru întocmirea documentației, contactați Directia de Asistenţă Socială din cadrul primăriei.

 


FIȘIERE ATAȘATE