COMUNICAT DE PRESA 

            În urma materialelor prezentate de prefectul judetului Bacau privind obiectivul de investitii ”Reabilitarea aductiunii de apa bruta de la Lacul Poiana Uzului la statia de tratare Caraboaia” finantat prin POIM 2014-2020 și implementat pe raza orasului Darmanesti, facem urmatoarele mentinuni:

 • In vederea implementarii proiectului ,Compania Regionala de apa Bacau a solicitat prin cererea nr 73/11.01.2018 la UAT Oras Darmanesti emiterea certificatului de urbanism in vederea autorizarii investitiei mai sus mentionate.
 • In urma verificarii documentelor depuse de solicitant s-a constatat că traseul propus de catre CRAB SA este amplasat in mare parte pe terenurile persoanelor fizice si juridice, UAT Oras Darmanesti propunand identificarea de comun acord a unui nou amplasament aflat pe domeniul public.
 • In urma sedintelor si vizitelor in teren a factorilor responsabili (reprezentanti CRAB, consultant, proiectant si reprezentanti ai UAT Orasul Darmanesti) s-a stabilit de comun acord ca noul traseu al conductei de aductiune să fie amplasat doar pe drumurile apartinand domeniului public al UAT Darmanesti.
 • In Sedinta Consiliului Local din data de 29.03.2018 a fost adoptata HCL 37 privind introducerea drumurilor aferente obiectivului de investitii”Reabilitarea aductiunii de apa bruta de la Lacul Poiana Uzului la statia de tratare Caraboaia”, în domeniul public al UAT.
 • Urmare celor convenite în data de 16.04.2018 SC CRAB SA solicita emiterea certificatului de urbanism în vederea autorizarii executiei lucrarilor.
 • Uat Orasul Darmanesti emite certificatul de urbanism nr 41/17.04.2018 mentionand la regimul juridic faptul că terenul in suprafata de 36964 mp se afla situat in intravilanul si extravilanul localitatii, în domeniul public.Prin certificatul de urbanism au fost solicitate avizele legale inclusiv Studiu topografic si Planurile de situatii vizate de OCPI pentru terenurile apartinand domeniului public
 • Prin Hotararea nr. 121/13.11.2020 Consiliul Local al orasului Darmanesti a aprobat punerea la dispozitia SC CRAB SA a terenurilor apartinand domeniului public conform HCL 37 /29.03.2018 pentru obiectivul de investitii ”Reabilitarea aductiunii de apa bruta de la Lacul Poiana Uzului la statia de tratare Caraboaia”. Vezi HCL si Anexa.
 • În data de 26.04.2021 a fost emisa autorizatia de construire nr. 14/26.04.2021 prin care au fost autorizate lucrari pe terenurile apartinand domeniului public al UAT Darmanesti, in valoare de 43.687.024 lei în baza documentatiei depuse pentru obiectivul de investitii ”Reabilitarea aductiunii de apa bruta de la Lacul Poiana Uzului la statia de tratare Caraboaia”.
 • În urma comunicarii adresei cu numarul 1728/06.06.2022 SC CRAB SA, aduce la cunoștinta începerea lucrarilor la data de 09.06.2022.

Ca drept la replică faţă de articolul privind declaratia prefectului judetului Bacau,publicat de ziarul Desteptarea , UAT Oras Darmanesti face următoarele precizari:

 • Constatam cu profund regret dezinformarea prefectului judetului Bacau de catre managementul SC CRAB SA privind implementarea proiectului de investitii ”Reabilitarea aductiunii de apa bruta de la Lacul Poiana Uzului la statia de tratare Caraboaia”.
 • Traseul apartinand domeniului public ,convenit de comun acord pentru implementarea proiectului și aprobat prin HCL 37/29.03.2018 nu a fost respectat de beneficiar, proiectant și consultant în cel putin 5 zone , modificand nejustificat traseul stabilit, fara acordul UAT Orasul Darmanesti, intervenind in mod abuziv pe terenuri apartinand persoanelor fizice sau domeniului privat al UAT Darmanesti. A se vedea anexele Grafice
 • Cazul ”de la CRAB” este ilustrativ pentru modul defectuos și neprofesionist prin care managerul întelege să implementeze investitiile publice finantate din fonduri europene, incercand sa isi acopere incompetenta prin informatii denaturate care nu reflecta realitatea din teren, ducand in cele din urma la pierderea unor proiecte cu finantari externe de sute de milioane de euro.
 • Uat Oras Darmanesti prin Serviciul Urbanism a sustinut cu celeritate toate solicitarile transmise de CRAB , furnizand informatii reale atat la momentul stabilirii traseului conductei de aductiune ,a adoptarii hotararilor Consiliului Local 37/29.03.2018 și nr.121/13.11.2020,  cat si la data eliberarii certificatului de urbanism si a autorizatiei de construire.
 • Recomandam prefectului jud. Bacau ”în cadrul grupului suport” pe care l-a constituit la nivelul Institutiei Prefectului sa gaseasca solutii pentru a debloca ”incompetenta” de care dă dovada managementul SC CRAB SA, eliminarea dezinformarii, a dezinteresului și a indolentei de care au dat dovada pana acum, reusind astfel să evite pe viitor lipsa alimentarii cu apa a sute de mii de cetateni din judetul Bacau.
 • Ne manifestam ca si pana acum, totala sustinere si deschidere în vederea implementarii proiectului și solicitam autoritatilor competente verificarea modului in care beneficiarul, consultantul si proiectantul obiectivului de investitii mai sus menționat au respectat traseul stabilit prin HCL nr. 37/29.03.2018 și HCL nr.121/13.11.2020.
 • La momentul prezentului comunicat obiectivul de investitii nu este blocat, constructorul cu sprijinul UAT Oras Darmanesti executa lucrari de montare a conductei pentru noua aductiune.

În această situaţie, solicităm publicarea prezentului drept la replică !

 

 

Primarul Orașului Dărmănești,

Ing. Toma CONSTANTIN