COMUNICAT

     Având în vedere Hotârârea Comitetului Județean Pentru Situații de Urgență Bacău nr. 40/24.03.2021 în urma reevaluării incidenței cumulată a cazurilor de COVID-19 la 1000 de locuitori pe ultimele 14 zile și faptul că Orașul Dărmănești are ca rată de incidență cumulată mai mică de 1,5%/1000 de locuitori, se vor respecta măsurile prevăzute în Hotărârea de Guvern nr. 293 din 10.03.2021:

  1. În interiorul localităţilor se interzic circulaţia persoanelor în grupuri pietonale mai mari de 6 persoane care nu aparţin aceleiaşi familii, precum şi formarea unor asemenea grupuri;
  2. în toate localităţile se interzice circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei în intervalul orar 22,00-5,00, cu următoarele excepţii:

     a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuinţă/gospodărie şi locul/locurile de desfăşurare a activităţii profesionale şi înapoi;
     b) deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă, precum şi pentru achiziţionarea de medicamente;
     c) deplasări în afara localităţilor ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicţiei, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane, şi care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;
     d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/ însoţirea copilului, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi ori decesul unui membru de familie;

     În toate localităţile se permite circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei, în perioada 3 aprilie-4 aprilie 2021, în intervalul orar 20,00-2,00 pentru deplasarea şi participarea la slujbele religioase.

Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, prevăzut  persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate, legitimaţia de serviciu sau adeverinţa eliberată de angajator ori o declaraţie pe propria răspundere, completată în prealabil.

Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate, o declaraţie pe propria răspundere, completată în prealabil.

    Modelul Declarației pe propria răspundere pentru localități, indiferent de rata de incidență (nivelul de răspândire a virusului) și Modelul de adeverință de la angajator pentru localități, indiferent de rata de incidență (nivelul de răspândire a virusului) care se vor folosi , le regăsiți pe pagina de internet al Primăriei Orașului Dărmănești.

PRIMAR,
ING. TOMA CONSTANTIN 

 

2603-Model Declaratie proprie Raspundere_22

2603-Adeverinta pentru angajatori_noapte_22