Program cu publicul:
L – J 08.00 – 16.30
V – 08.00 – 14.00

Anunțuri vânzări teren
 • ANEXA 1 – 3 COPII XEROX
 • ANEXA 2 – 3 COPII XEROX
 • ACT DE PROPRIETATE (contract de vânzare-cumpărare legalizat, sentinţă civila rămăsă definitivă, certificat mostenitor legalizat) -3 exemplare
 • PLAN ÎNCADRARE ÎN ZONĂ- 3 COPII XEROX
 • PLAN AMPLASAMENT – 3 COPII XEROX
 • EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ – 2 COPII XEROX SI UN ORIGINAL
 • CARTE DE IDENTITATE – 3 COPII
 • CERERE VÂNZARE – 2 FORMULARE ORIGINALE
 • OFERTA DE VÂNZARE – 2 FORMULARE ORIGINALE
 • CERERE PT OBTINEREA AVIZULUI DE LA MINISTERUL CULTURI1 FORMULAR ORIGINAL
 • CERTIFICAT FISCAL- ORIGINAL ŞI COPIE PT DIRECTIA AGRICOLA
 • DOSAR CARTON ŞINĂ – 2 BUC
 • Pentru cei care nu pot face dovada proprietăţii prin acte dosarele vor cuprinde si următoarele documente: adeverinţă de rol, declaraţie notarială pe proprie răspundere pentru suprafaţa de teren ce face obiectul vânzării cu specificaţia ca proprietarul deţine terenul din anul… şi că nu există litigii cu privire la terenul respectiv.(pentru această declaraţie este nevoie de adeverinţă de arhivă de la primărie).
 • Cerere pentru eliberarea atestatului de producator
 • Cerere pentru eliberarea carnetului de producator
 • Copie C.I titular si copii C.I. membrii familie grad 1 si 2
 • Adeverinta medic veterinar
 • Aviz consultativ asociatie
 • Taxa timbru atestat
 • Taxa timbru carnet comercializare
 • Carnet si atestat vechi (daca a fost eliberat si in perioada anterioara).