1

Invitatie Consultare Publica -elaborare Plan de Mobilitate Urbana Durabila


Publicat la: 15 noiembrie 2023

Subiect: Consultare publică cu privire la analiza situației actuale și stabilirea viziunii de dezvoltare a mobilității urbane în Orașul Dărmănești în vederea fundamentării Planului de Mobilitate Urbană Durabilă

 

Stimată doamnă/ Stimate domnule,

Unitatea Administrativ Teritoriala Orașul Dărmănești are în derulare elaborarea Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Orașul Dărmănești.

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă are un profund caracter strategic, defineşte priorități, tipologii de acțiuni, prevede scenarii viitoare de evoluţie și identifică măsuri necesare pentru atingerea obiectivelor în termenele specificate. Proiect finantat prin Programul National de Redresare si Rezilienta, Componenta C10 Fondul local, instrument de planificare strategică teritorială prin care este corelată dezvoltarea spațială a localităților cu nevoile de mobilitate și transport ale persoanelor și mărfurilor.

În vederea atingerii acestui obiectiv, una dintre prioritățile noastre este de a identifica cât mai exact provocările din domeniul mobilității specifice Orașului Dărmănești și prioritățile de dezvoltare pentru perioada de programare pe termen mediu și lung.

În acest context, contribuția dumneavoastră, în calitate de actor local relevant, este esențială pentru fundamentarea documentului programatic. Prin urmare, vă adresăm invitația de a participa la activitatea de Consultare publică/ grup de lucru care va avea loc în data de 24.11.2023, ora 11:00, la sediul Primărie Orașului Dărmănești în sala de sedinte.

 

 

Vă mulţumim pentru colaborare!

 

Primăria Orașului Dărmănești

Primar,

Ing.Toma ConstantinFIȘIERE ATAȘATE


Invitatie Consultare publica_PMUD Darmanesti_model

Adresă Link: https://orasuldarmanesti.ro/invitatie-consultare-publica-elaborare-plan-de-mobilitate-urbana-durabila/