ANUNT DE PARTICIPARE LEGEA 350/2005

Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:

  1. UAT Orașul Dărmănești, cu sediul în Orașul Dărmănești, strada Muncii, nr. 16, judeţul Bacău, telefon 0234356656, fax 0234356546, e-mail: primaria@orasuldarmanesti.ro, cod fiscal 4352921.
  2. Reglementări legale: Legea 350/2005 privind regimul finanțărilor din fonduri publice alocate pentru activitățile nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare, H.C.L. nr. 23/10.02.2022 privind aprobarea bugetului pe anul 2022, H.C.L. nr. 24/10.02.2022 privind aprobarea programului anual de finanțare nerambursabilă.
  3. Solicitanții pot fi: persoane fizice sau persoane juridice fără scop patrimonial -asociații și fundații constituite conform legii.
  4. Procedura aplicată: finanțare nerambursabilă se acordă din bugetul Orasului Dărmănești pe bază de contract de finanțare nerambursabilă semnat între finanțator și beneficiar, în urma aplicării procedurii de selecție proiecte și a declarării proiectelor câștigătoare.
  5. Se acordă finanțare nerambursabilă pentru următoarele domenii: Sport : 210.000 lei, Educație civică, social și protecția mediului : 20.000 lei .
  6. Suma ramasa dupa sesiunea 1 pentru anul 2022: 230.000 lei.
  7. Durata programului: anul 2022.
  8. Locul și data limită de depunere a propunerilor de proiecte: Registratura Primăriei Orașului Dărmănești, strada Muncii, nr. 16, județul Bacău: 11.07.2022, ora 16.00.
  9. Data de selecție și evaluare a proiectelor: 12.07.2022, ora 10. Documentația se poate obține de la sediul UAT Orașul Dărmănești sau de pe pagina de internet www.orasuldarmanesti.ro