Repartizarea populaţiei pe sexe se încadrează în tendinţa generală, astfel că raportul de masculinitate deşi este subunitar, se încadrează în valori larg răspândite în România şi lume. Indicele de masculinitate scăzut influenţează un alt indicator deosebit de important în analiza socio – demografică: indicele de îmbătrânire al populaţiei. Având în vedere constatarea fundamentală a demografiei, şi anume că speranţa de viaţă a femeilor este superioară speranţei de viaţă a bărbaţilor, confirmată în practică şi la nivelul oraşului, structura pe grupe de vârstă a populaţiei este influenţată în sensul existenţei unui segment important de populaţie de peste 65 de ani.

Populatia orasului Darmanesti dupa starea civila, conform datelor recensamantului din anul 2011 :

Structura populației pe sexe