Continuitatea asezărilor umane in  depresiunea Dărmănesti este pusă in  evidenta de existenta in zona a aşezarilor dacice pe vatra careia s-a format apoi cultura apartinind perioadei de tranzitie spre feudalismul timpuriu. Epoca migratiilor este identificata cu precizie  in depresiunea Dărmănesti, in teritoriul migrind cumanii, tatarii si uzii, de la care se pastreaza denumirea pr. Uz. Invazia tătarilor a determinat populatia stabilita  la confluenţa piriului  Uz cu paraul  Barzauta să se retraga pe valea Uzului in amonte si pe valea paraului  Dofteana. Dupa retragerea tatarilor populatia a revenit si a pus bazele satului Dărmăneşti după numele conducătorului lor Darman.

Această asezare geografică a fost zona de prima destinatie a emigrantilor din Transilvania ca urmare a persecutiilor si stapanirii  initial ungare, apoi austro – ungare. Astfel, s-a format satul Lapos in  perioada revolutiei de la 1848; pe mosiile mănastiresti, ca urmare a secularizarii averilor manastiresti in timpul lui Alexandru Ioan Cuza. In anul 1864 localnicii au fost improprietăriti.

Localitatea Darmaneşti  este atestată documentar de la 1546 printr-un act de  impartire (divizare) a averilor ramase in urma lui Ivanus Tatar, intre  mostenitorii sai din  Darmănesti si Bratulesti, intarit la Cancelaria Moldovei de Voievodul Petru Rares. Comuna Darmănesti este atestată după organizarea tinutului Trotus la care a fost arondata. Existenta comunei a fost confirmata de legea pentru impartirea administrativ teritoriala de la 1864 data de domnitorul Alexandru I.Cuza. Toponimul Darmanesti apare inscris in hartile vechi, din perioada Dimitrie Cantemir, alaturi de alte asezari.  Friederich von Bawr (1781) a fixat Darmanestiul la gura raului Uz fiind format din 11 gospodarii plasate liniar pe partea stanga a raului Uz. Localitatea a cunoscut o evolutie in timp si spatiu astfel incat in anul 1989 s-a numarat printre localitatile ce au dobandit statutul de oras.

Localitatea Lapos a fost atestata documentar la 1737 cu ocazia infiintarii schitului Lapos si arondat comunei Darmănesti la 1774.

Localitatea Plopu a fost atestata documentar la 1436 cind voievozii Iliasi si Ştefan  ii  daruiesc lui Balea Plopescu satul Plopu de pe Trotus. Apoi localitatea Plopu este cumpărata in  anul anul 1518 de postelnicul Cosma Şarpe care ii  dăruieste Manăstirii Tazlău.

Satul Poiana Uzului a fost atestat documentar la 1864 prin tabelele de improprietărire si arondat la Darmănesti in anul 1887.

Localitatea Salatruc este atestată documentar tot in anul  1864 prin tabelele de improprietarire din timpul domnitorului Alexandru Ioan Cuza. De asemenea, intr-un document comercial dat de Alexandru cel Bun sunt mentionate drumurile ce legau Moldova cu Transilvania prin pasurile Oituz si Ghimes cu puncte de vama la Comanesti, Tirgu Trotus si Bacau.

Conform Legii nr. 2/1989 si mentinută prin Decret-lege nr. 38/1990, localitatea Darmănesti a fost declarată oras. Satele care au fost arondate Darmaneasca, Joseni, Pagubeni au devenit cartiere păstrându-si denumirea. Oraşul  Darmanesti are o localitate componenta  Salatruc si două sate apartinatoare Lapos si Plopu.