1

Proiect de buget local detaliat la venituri pe capitole și subcapitole și la cheltuieli pe capitole, subcapitole și paragrafe pe anul 2021 și estimări pe anii 2022-2024


Publicat la: 8 februarie 2021

Buget General Cu Estimari 2021 SURSA A

Buget General Cu Estimari 2021 SURSA E

LISTA INVESTITII 2021 SURSA A EXCEDENT

LISTA INVESTITII 2020 SURSA E EXCEDENT

LISTA INVESTITII 2021 SURSA A

LISTA INVESTITII 2021 SURSA E
Adresă Link: https://orasuldarmanesti.ro/proiect-de-buget-local-detaliat-la-venituri-pe-capitole-si-subcapitole-si-la-cheltuieli-pe-capitole-subcapitole-si-paragrafe-pe-anul-2021-si-estimari-pe-anii-2022-2024/