,,Crearea unui Centru de zi de asistenta si recuperare, cu echipa mobila de ingrijire la domiciliul în Orasul Dărmănesti, judetul Bacău’’

Finantat prin Planul Național de Redresare și Reziliență
Componenta 13 Reforme sociale
Investiția I4 crearea unei rețele de centre de zi de asistență și recuperare pentru persoane vârstnice
Titlu apel: PNRR/2023/C13/MMSS/I4. Centre de zi de asistență și recuperare pentru persoane vârstnice