Anunț concurs de recrutare pe funcția publică vacantă de conducere de șef birou impozite și taxe locale

Rezultatul selecției dosarelor de inscriere – Șef Birou impozite și taxe locale

Rezultat interviu

Rezultatul probei scrise

Rezultatul final