ANUNT PUBLIC

In conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratie publica, republicata, cu modificraile si completarile ulterioare, aducem la cunostinta publicului interesat elaborarea Proiectului de hotarare privind stabilirea nivelului impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale de salubritate pentru anul 2023 datorata de persoanele fizice la nivelul Orasului Darmanesti, Judetul Bacau.

Mentionam ca proiectele de hotarare sunt elaborate conform legislatiei in vigoare la momentul actual si pot suferi modificari in functie de aparitia unor legi si ordonante pana la sfarsitul anului.

Persoanele interesate pot trimite in scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare, pe adresa Primariei Orasului Darmanesti, str. muncii nr. 16 sau pe email Primaria@orasuldarmanesti.ro pana la data de 18.12.2022