Proiect de buget local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole, subcapitole si paragrafe pe anul 2021 si estimari pe anii 2022-2024